19 Aralık 2010 Pazar

Ceza Kanunu değişti.

Günaydın,

Geçen gün gazetelerde okuduğumuz TCK değişikliği bugün yayınlamış. Görevi kötüye kullanmak artık "o kadar da" suç değil. Değişen kısımları metin üstünde belirtiyorum:

"MADDE 257. - (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç(menfaat) sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar(altı aydan iki yıla kadar) hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar(üç aydan bir yıla kadar) hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, birinci fıkra hükmüne göre(bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile) cezalandırılır. "

Cumhurbaşkanımızın kefil olma şekli çok garantiliymiş. Zira artık kefil olmasa da olur.

İyi pazarlar,
Göksun.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder