2 Mayıs 2012 Çarşamba

Duygularıyla oynanan asker vekilleri... Uyanın...

Merhaba gençler,

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde değişiklik olmuş ve bu değişiklik bugün yayınlanmış.
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

 MADDE 1 – 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümüne (13) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, daha sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için, 700,00 TL”

  MADDE 2 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Biliyorsunuz ki ben eski bir avukat değilim. "Disiplin mahkemesi ne ola?" şaşkınlığımı, "E madem böyle bir mahkeme vardıysa tarifede bugüne kadar neden yoktu?" şaşkınlığı izledi.

Önce, benim gibi cahil cühelalar için disiplin mahkemesi hakkında bilgi verelim,
DİSİPLİN MAHKEMELERİ KURULUŞU, YARGILAMA USULÜ VE DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI HAKKINDAKİ KANUN 
KURULUŞ:
Madde 1 - (Değişik madde: 12/06/2003 - 4895 S.K./1. md.)
Disiplin mahkemesi; tugay ve daha büyük (Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik Komutanlığında eşidi) kıt'a, karargah ve askeri kurumlar ile Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı teşkilatında kurulur. Sahil Güvenlik Komutanının, Jandarma Genel Komutanının, kuvvet komutanlarının ve Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarının göstereceği lüzum üzerine veya doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanlığınca, diğer komutanlıklar, karargahlar veya askeri kurum amirlikleri teşkilatında da disiplin mahkemesi kurulabilir.
Sonra, tarifemize bakalım... Askeri mahkemelerde takip edilecek davalar için takdir edilen bir 900 TL var ama disiplin mahkemeleri yok. Bunun nasıl bir anlama geldiğini açıkçası bilmiyorum. Fakat ilk akla gelen şu ki, disiplin mahkemesinde bir müvekkilimiz varsa ve biz bu işe bugüne kadar askeri mahkeme muamelesi yapıyorsak, artık bu işin daha ucuz ve daha angarya görülmesi isteniyor olabilir mi?

Yalnız asker vekilleri ile bu dönemde çok oynuyorlar. Günlerdir yazayım deyip sonra ihmal ediyordum, 20 Nisan Cuma günlü RG'de şöyle şeyler oldu:
SANIK ASKER KİŞİLER İÇİN AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“a) Asker kişilerin karakol, karakol nöbetçisi, devriye, nakliyat muhafazası hizmetlerinde veya asayişi temin ve kaçakçılığın men, takip ve tahkiki için görevlendirildiklerinde ya da önleyici, caydırıcı, düzenleyici, koruyucu ve adli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında veya bu görevlerinden dolayı sanık durumuna düşmeleri,”
“Millete ve devlete karşı suçlar, kaçakçılık, rüşvet, ihtilas, irtikap, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, ihalelere fesat karıştırmak gibi yüz kızartıcı suçlar ve takibi şikayete bağlı suçlardan sanık olan asker kişilerin avukatlık ücreti ödenmez.”
 Şimdi ben bunu uzun uzun yazarım da, acil bakınmam gereken bir şeyler var. Dernek beyannamesi doldurmam gerekiyor.

Yoksa bu konu çok laf kaldırır. Siz düşünedurun, döncem ben size.

Öptüm,
Göksun.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder