3 Nisan 2012 Salı

UYAP Bizi Diskoya Götür!


Arkadaşlar günaydın,

HMK Yönetmeliği yayınlanmış... Link vereyim: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120403-3.htm

Eğilim çok net, bir avukat olarak kaleme girip kendi işimizi kendimiz yapamayacağız artık. Her şey UYAP'ta, UYAP katipte... Bakmayın ben katip milleti hakkında konuşmaktan imtina ederim, herkes sanki çok güzel çalışıyor da bir katipler mi sıkıntı?

Ama öte yandan kusura da bakmasınlar, birçoğunun burnu Kaf dağında. Hah şimdi iyice yüzgöz olacağız. Zira ben kararım yazılmış mı diye kendi kendime gidip karar defterinden bakıp öğrenemeyeceğim, illa ki sormam lazım. Çünkü artık karar defteri yok. Niyeyse...

Göz atarken dikkatimi çekenler şu şekilde:

- 8. madde, bizim stajyerlerle ilgili. Valla Bakanlık, avukat stajyerine Baro'dan daha saygılı davranmış... 

Avukat stajyerleri ilgisine göre hâkim veya daire başkanının uygun görmesi ile uygulama bilgilerini geliştirmek amacıyla yazı işleri hizmetlerinde çalıştırılabilir. Ancak bir defa yapmakla öğrenebilecek işler devamlı yaptırılamaz.

- 41. madde ön incelemeye ilişkin.

Hâkim tarafından Ek 1’de yer alan Örnek Ön İnceleme Kontrol Formu kullanılmak suretiyle ön inceleme tutanağı düzenlenebileceği gibi ön inceleme tutanağı re’sen de düzenlenebilir. Ek 1’de yer alan veya hâkim tarafından re’sen oluşturulan form elektronik ortamda doldurulup güvenli elektronik imza ile imzalanarak kaydedilir ve ön inceleme tutanağına eklenir.

Bu formu linkte bulacaksınız. Sanki müşteri memnuniyet anketi... Kutucuklar filan, bir şeyler...

Arkadaş, bir sosyal bilimi sayısal ortamdan yürütmek istiyorsunuz, elinize yüzünüze bulaşacak, vatandaşı ziyan zebil edeceksiniz... Ya da belki bunun için yapıyorsunuz... Günahı sizin boynunuza da, ya Allah'ım, hukuk lan bu. Siyah-beyaz'la olmaz, grisi kırmızısı var bunun.

Aaa formu incelerken şöyle bir soru buldum: "Vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, vekil davaya vekâlet ehliyetine sahip mi ve usûlüne uygun düzenlenmiş bir vekâletnamesi mevcut mu?"

Vekalet ehliyeti? Kaşım gözüm? Evli bekar? Tinerci dindar?

- 42. maddede, dosyaları inceleme ve örnek alma düzenlenmiş. Normal, vekalet sunup harçsız fotokopi alabiliyoruz, dosyaları vekalet sunmaksızın inceleyebiliyoruz tamam da,

Avukatlar ve stajyerler, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını zabıt kâtibinin gözetiminde her zaman inceleyebilirler. İncelemenin      yapıldığına dair düzenlenen dosya inceleme tutanağı avukat veya avukat stajyeri ile zabıt kâtibi tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.

Gizli olarak saklanmasına karar verilen belge ve tutanakların incelenmesi hâkimin açık iznine bağlıdır.

İncelemeyi neden tutanağa alıyoruz pardon, neden kendimi "not alınmış" hissedeyim? Müvekkilimin selameti, benim o dosyayı incelediğimin bilinmemesini gerektiriyor olamaz mı? O zaman benim vekaletsiz dosya inceleyebilecek olmamın anlamı ne?

Ya da belki vatandaş avukatını azledip bana vekalet verecek, ben önden bir gidip dosyaya bakmak istedim. Neden beni mevcut vekille bu şekilde muhatap ediyorsun?

Artı, gizli olarak saklanacak olan belgeleri benden de saklayacaksan, iyi valla kendiniz yazın kendiniz oynayın... Biz cezadakinden kurtulmaya çalışıyorduk hukuka da geldi bu gizlilik nanesi.

- Dosya içeriği listelenmesine ilişkin 43. madde çok iyi olmuş. Daha önce var mıydı bilmiyorum ama benim hoşuma gitti.

Dava dosyasının fiziksel olarak diğer bir mahkeme veya mercie gönderilmesi gerektiğinde, zabıt kâtibince dosya içerisindeki her türlü belgeyi gösteren bir dizi listesi yapılır ve altı imzalanır. Gönderilen dosyanın son duruşma tutanağının bir örneği ile dizi listesinin bir sureti alınarak geçici bir dosya açılır.

Bence bu sistem bizim meslek kurallarımıza da girsin. Şu sebeple söylüyorum, her aldığım dosyada ilk iş bir evrak sıralaması yaparım ve ömrüm çürür. Benden önce ilgilenmiş olan avukata da bir güzel söylenirim afedersiniz, "Böyle dosya mı tutulur arkadaş, bu ne böyle her şey her yerde..." diye. 

Neyse demem o ki, iyi olmuş bence bu. Kaleme gidiyorsun, eline veriyorlar bir muvakkat dosya, içinde ne var ne yok diye bir ton sor sorgula, UYAP donsun, of UYAP'ı başımıza bu haliyle kim sardıysa zaten Allah ona on katını versin. Katip arkadaşlar için ek iş çıktı evet ama iyi olmuş bence.

- 45. madde, harç tahsiline kredi kartını getiriyor.

Harç, Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahsil edilmesi gereken avans ve para cezaları elektronik ortamda tahsil edilebilir. Tahsil işlemi bankalar aracılığıyla olabileceği gibi Barokart, kredi kartı ve benzeri araçlarla da yapılabilir.

Benzeri araç derken ne kastedildiğini anlamadım, ayni olarak da ödeyebiliyor muyuz acaba? Mesela bir boşanma davası karşılığı olarak çeyizimi versem oluyor mu?

Bakmayın geyik yaptığıma, mantıklı olmuş. Ya böyle harç yatır-masraf ver filan gibi işler için koridorlarda koşturmak bir kader olmamalı. Tamam adliye candır ve avukatlık sahadan kopulmamasını gerektiren bir şeydir, ama 7.5 lira posta masrafı için aynı gün bir yerden bir yere koşmak zorunda kalmamak güzel.

- Madde 48, elektronik ortamda temyiz meselesi.

Gerçek kişilerin UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi üzerinden, tüzel kişi temsilcilerinin UYAP Kurum Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu başvuru dilekçeleri gönderebilmeleri için elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Gerçek ve tüzel kişiler elektronik ortamda yapacakları kanun yolu başvurusunun harcını elektronik ortamda mahkeme veznesinin bağlı olduğu banka hesabına aktarırlar. Kanun yolu başvurusu, dilekçenin sisteme kaydedildiği tarihte yapılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebileceği bir alındı belgesi oluşturulur.

Ya bence siz yine de temyizi UYAP'tan yapmayın. Donar monar, katip kaydedemez, bişey olur, ne bileyim, olur öyle. 

"Dostum yıl 2147 sanıyorsun ama bu 2012!" 

- Ooo ne buldum... Bu önemli bakın aklınızda olsun...

48'i okurken şunu gördüm ilk tamam mı, "Fiziksel ortamda kanun yolu başvurusu mesai saatleri içinde yapılır."

Jetonu köşeli biri olduğum için başta anlamayıp "Eee, nolacağıdı?" diye devam ettim. Sonra yukarıda kopyaladığım fıkrayı, hemen altında da şunu gördüm,

Elektronik ortamda kanun yolu başvurusu saat 00:00’a kadar yapılabilir.

Siz de heyecanlanmadınız mı? Bir an gerçekten 2147'deyiz gibi olmadı mı, itiraf edin.

- 60. madde, duruşmada ses ve görüntü kaydı... Enteresan yerleri kopyalıyorum, iyi çalışın:

(1) Mahkeme veya hukuk dairesi, tarafların rızası olmak şartıyla, kendilerinin veya vekillerinin, SEGBİS veya benzeri sistemlerle aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine izin verebilir. (Rıza göstermiyorum, hayır.)

(2) Tarafların rızası olmak kaydıyla, mahkeme veya hukuk dairesi tanığın, bilirkişinin, uzmanın veya bir tarafın dinlenilmesi esnasında başka bir yerde (başka bir yer? Başka bir duruşma salonu değil?) bulunmalarına izin verebilir. Dinleme, SEGBİS veya benzeri sistemler vasıtasıyla ses ve görüntü olarak aynı anda duruşma salonuna nakledilir. (Yani tanığı uzaktan dinletebiliyoruz evet. Nasıl ya, böyle bir şey nasıl olabilir ya? E iyi, ben tanık dinleteceğim zaman söylemesi gerekenleri bir kartona yazıp, adamın da karşısına geçip okutayım? İyiymiş?)

(3) Yemin edecek taraf, mahkeme veya hukuk dairesinin bulunduğu yerden başka bir yerde oturuyor ise SEGBİS veya benzeri sistemler vasıtasıyla aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yolu ile yemin icrası mümkündür. (Yemin ederken ayaklarını da görmek lazım yalnız, kaldırır maldırır...)

(4) SEGBİS veya benzeri sistemlerle elde edilen ses ve görüntü verileri de Kanunun 199 uncu maddesine göre elektronik belge hükmündedir. (UYAP'tan muhabere kaydı yapılamayan bir ülkede elektronik belge deniyor ya. Allah'ım sen büyüksün...)

(5) Kimlik tespiti ve dinleme işleminin yapıldığına dair UYAP Bilişim Sisteminde veya zorunluluk nedeniyle haricen tutulan tutanak, dinleme işlemi sırasında hazır bulunan tüm ilgililerce duruma göre güvenli elektronik imza ya da el ürünü imza ile imzalanır. Tutanakta, dinlenenlerin ad ve soyadları, dinlemenin başlangıç ve bitiş zamanı, dinlemenin süresi, hazır bulunanlar ve varsa sunulan deliller gibi hususlar belirtilir. (Tüm ilgililer? O an salonda oturup duruşma bekleyen bir avukat olarak ilgili olup olmadığımın bilgisi?)

- Madde 64, bilirkişi performans meselesi.

Raporunu sunan bilirkişi hakkında, hâkim tarafından UYAP’ta yer alan performans değerlendirme formu doldurulabilir.

Eğlenceliymiş bu. Artık bilirkişilerle pazarlık gücümüz var, oley.

*
İlk gördüklerim bunlar, uygulamada neler olup bittiğini siz benden çok daha iyi göreceksinizdir. 
İbretlik paylaşımları heyecanla bekliyorum.

Çok sevgiler,
Göksun.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder