6 Ekim 2012 Cumartesi

Resmi Gazete'den haberler

arkadaşlar merhaba,

bugün pek halim yok; sırf "görev bilinciyle" yazdığım için doğru düzgün bir şey çıkmayacak.

yayınlanan aym kararlarından bir kuple:

- 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin  “Aynı konuya ilişkin olarak nüfus kaydının düzeltilmesi davası ancak bir kere açılabilir.” biçimindeki birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/10/20121006-13.htm

- 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 11.12.1935 günlü, 2862 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile değiştirilen 49. maddesinin (A) fıkrasında yer alan; ... … fiilleri hakkında dava müruru zamanı, bütün askeri mükellefiyetlerin… bitmesinden itibaren işlemeğe başlar.” ibaresinin, “firar suçu” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/10/20121006-14.htm

- yeni eğitim sisteminin iptaline ilişkin red kararı yayınlanmış; aslında gerekçeyi okuyup bir şeyler yazmak tam bana göre bir iş ama bugün yapabileceğimi sanmıyorum:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/10/20121006-15.htm

- 6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. maddesiyle 5346 sayılı Kanun’un 6. maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 6/C maddesinin son fıkrasının “…veya gerektiğinde masrafları ilgililerine ait olmak üzere EPDK tarafından yetkilendirilecek denetim şirketlerinden hizmet satın alınarak EPDK tarafından yaptırılabilir. Denetim şirketleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık görüşü alınmak kaydıyla EPDK tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/10/20121006-18.htm

tekrar hatırlatayım ya da söylememişsem söyleyeyim; aym'nin red kararlarına bakmıyorum. yani tüm aym hareketlerini aktarıyormuşum gibi bir hava olmasın.

en azından şu 66 ay meselesini okusam iyiydi ama bugünlük tembelliğimi mazur görün.

iyi haftasonları,
göksun.

*
nasıl unutmuşum, savaş tezkeresi de yayınlandı bugün:
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/10/20121006.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/10/20121006.htm

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder