29 Şubat 2012 Çarşamba

Yeni denetleme kanunumuz

Selamlar herkese,

Bugünkü RG'de Kanun No. 6279 - Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu yayınlanmış.
"Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, ülkemizin kültürel varlığı ile bilgi birikimini oluşturan fikir ve sanat eserlerinin basılmış veya çoğaltılmış nüshaları ile ikili ya da çok taraflı anlaşmalar uyarınca yurt dışında basılan veya çoğaltılan fikir ve sanat eserlerinin etkin, sağlıklı ve eksiksiz bir biçimde toplanması, gelecek kuşaklara aktarılması, elverişli ortamlarda saklanması, korunması, düzenlenmesi ve toplumun bilgi ve yararına sunulmasına ilişkin esasları belirlemektir."
diyor. Ben kanunu okudum, kısa bir şey zaten, ama "derleme eserden" kastedilenin ne olduğundan emin olamadım. Bir kere, FSEK'teki derleme ile buradaki aynı değil. Anladığım şey, devletimizin, burada basılan ya da satılan tüm kitaplardan birer suretinin belirli kütüphanelerde verilmesi "mükellefiyeti" getirmiş olduğu. Artık "derleme mükellefi" "derleme müdürlüğü" gibi kavramlar var hayatımızda.

Bildiğimiz RTÜK yani.

Hayırlı olsun arkadaşlar, son kitaplarımızı basalım, bahisler kapanıyor...

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120229-1.htm

*

Aylar sonra gelen edit (22/08/2012)
Buyrun bu da yönetmeliği: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/08/20120818-9.htm

1 yorum:

  1. Hukukçu değilim, ama kitapla ve kütüphaneyle yakından ilgili birisi olarak derleme kanunu hakkında kendime göre fikirlerim var.

    Birincisi, bu kanun bundan önceki "Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu"nun yerine çıkmıştır ki bahsi geçen kanun 1930'larda çıkmıştı ve yine kitap, afiş vs. eserler derleme müdürlüklerince toplanırdı. Yani derleme müdürlüğü veya kitap derleme fikri yeni çıkmadı.

    İkincisi, RTÜK'le derleme müdürlüğünü, benzer işler yapıyorlarmış gibi düşünerek kıyaslamak isabetsizdir. Bildiğim kadarıyla RTÜK, bütün radyo ve televizyonlarda yayınlanan her programın bir kopyasını istemez, şikayet üzerine, yayınlanmış programlar hakkında denetleme yapar. Derleme müdürlüğünün ise topladığı eserleri denetleme yetkisi yoktur. Her eserden belli miktardaki kopyaları alır ve belli kütüphanelere dağıtır ki seneler sonra aradığımız her eseri toplu olarak bir yerde bulabilelim.

    YanıtlaSil